spacer

------------------------------

Поздрав и добродошлица директора

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - ПРИЧА О ЉУДИМА И ХУМАНОСТИ
Причу погледати ОВДЕ.

------------------------------

Видео презентација Медицинске школе "7. април" Нови Сад
Погледат
и ОВДЕ.

------------------------------

Занимљиве презентације лабораторијских техничара

Погледати ОВДЕ.

------------------------------

Блок настава
Погледати ОВДЕ.
------------------------------

Радне недеље, поделе у распореду на групе
Подела у распореду на:

  А и Б недељу
  А,Б и В недељу
  А,Б,В,Г недељуOglasna

К О Н К У Р С
за упис ванредних ученика у школској 2014/2015. години


На основу члана 1. Правилника о ванредном школовању ученика уписаних у Медицинску школу «7.април» у Новом Саду и Решења о давању сагласности на упис ученика за преквалификацију Покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице од 25.06.2014. године, Медицинска школа «7.април» у Новом Саду, расписује К О Н К Р С  

Наставни планови и програми
(
Здравстви и социјална заштита)


Општеобразовни предмети: преузети

Стручни предмети: преузети

РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ АВГУСТ ШК 2013/14  • Разредни испити  
  • Поправни испити  

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2013/2014.


  • У августовском испитном року школске 2013/2014. године одржаће се испити за ванредне ученике који завршавају започето школовање, за ванредне ученике који упоредо полажу испите за други образовни профил, као и за ученике на преквалификацији по следећем распореду, пред испитним комисијама и то: Погледај виише

  • У августовском испитном року школске 2013./2014. године одржаће се матурски испити за ванредне ученике који завршавају започето школовање, за ванредне ученике који упоредо полажу испите за други образовни профил, као и за ванредне ученике на преквалификацији по следећем распореду, пред испитним комисијама и то: Погледај виише

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број 4 за 2014. годину


На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) Медицинска школа "7. април" у Новом Саду, Војводе Книћанина 1, позива понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом те упућује... Погледај више

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број 3 за 2014. годину

На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) Медицинска школа "7. април" у Новом Саду, Војводе Книћанина 1, позива понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом те упућује... Погледај вишеПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број 2 за 2014. годину

На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) Медицинска школа "7. април" у Новом Саду, Војводе Книћанина 1, позива понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом те упућује... Погледај више
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број1. за 2014. годину


На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) Медицинска школа "7. април" у Новом Саду, Војводе Книћанина 1, позива понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом те упућује ПОЗИВ


 

(У случају да вам се PDF документ потпуно не приказује, документ је потребно скинути. На дугме Погледај више десним кликом изабрати ставку Save Link As ... снимити {zadati naziv dokumentu}.pdf 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

spacer
logo5.jpglogo1.jpglogo7.jpglogo4.jpglogo2.jpglogo3.jpg